Cổ tức 6 tháng cuối năm 2023

2024-01-16

Xin chào tất cả các bạn,

Tiếp tục với bài viết chia sẻ về cổ tức 6 tháng đầu năm 2023, đây là bài viết chia sẻ về cổ tức mà mình nhận được với danh mục đầu tư hiện tại trong 6 tháng cuối năm 2023.

Cổ tức cổ phiếu 6 tháng cuối năm 2023

Cổ tức cổ phiếu 6 tháng cuối năm 2023

  1. VNM chốt ngày 28/12/2023: Tỷ lệ 5% = 380,000 đ
  2. SHE chốt ngày 18/12/2023: Tỷ lệ 5/1 = 115 cổ phiếu
  3. YEG chốt ngày 15/12/2023: Tỷ lệ 1000/722 = 1,155 cổ phiếu
  4. CTG chốt ngày 01/12/2023: Tỷ lệ 100/11.7415 = 11 cổ phiếu
  5. VNM chốt ngày 04/08/2023: Tỷ lệ 24.5% = 1,862,000 đ
  6. SHB chốt ngày 25/07/2023: Tỷ lệ 100/18 = 0 cổ phiếu
  7. MBB chốt ngày 17/07/2023: Tỷ lệ 100/15 = 15 cổ phiếu

Với số lượng cổ phiếu nắm giữ trong danh mục đầu tư trên sàn chứng khoán, cổ tức tiền mặt nhận được là 2,242,500 đ, số tiền này sẽ dùng để tái đầu tư vào cổ phiếu hoặc mua chứng chỉ quỹ để bổ sung cho danh mục đầu tư cho mục tiêu dài hạn.

Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian trên website của mình,

Chúc bạn đầu tư thành công!