Hành trình đầu tư

Tại website này các bạn có thể tìm hành trình đầu tư của tôi với mục tiêu đạt được 10 tỷ đồng từ lãi ngân hàng, chứng khoán và tiền mã hoá

010 tỷ VNĐ

Vốn: %

Lợi nhuận: %

0