Cổ tức 6 tháng đầu năm 2023

2023-06-28

Xin chào tất cả các bạn,

Như mình đã chia sẻ ở bài viết đầu tiên và trong phần giới thiệu, danh mục đầu tư 10 tỷ đồng này của mình đã xác định sẽ đầu tư một cách dài hạn, đơn vị có thể tính bằng năm, có thể là 10 năm.

Khi đầu tư dài hạn, ngoài việc giá cổ phiếu tăng giá, việc nắm giữ cổ phiếu cũng sẽ mang lại một nguồn thu nhập khác đó chính là nhận cổ tức chứng khoán, đây cũng là một hình thức tạo được thu nhập thụ động thông qua việc đầu tư cổ phiếu.

Danh sách cổ tức trong 6 tháng đầu năm 2023

Cổ tức 6 tháng đầu năm 2023

  1. HAX chốt ngày 22/06/2023: Tỷ lệ 5% = 484,500 đ
  2. HAX chốt ngày 22/06/2023:Tỷ lệ 4/1 = 255 cổ phiếu
  3. SSI chốt ngày 21/06/2023: Tỷ lệ 10% = 1,377,500 đ
  4. MBB chốt ngày 15/06/2023: Tỷ lệ 5% = 47,500 đ
  5. VNM chốt ngày 23/12/2022: Tỷ lệ 14% = 931,000 đ

Với số lượng cổ phiếu nắm giữ tới thời điểm này, cổ tức mình nhận được là 2,840,500 đ255 cổ phiếu HAX.

Trong thời gian tới có thể mình sẽ mua vào một số cổ phiếu mới nhằm mục đích nhận cổ tức cổ phiếu.

 

Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian trên website của mình,

Chúc bạn đầu tư thành công!