Cách mua chứng chỉ quỹ đều đặn

2024-02-15

Xin chào tất cả mọi người,

Hiện tại danh mục đầu tư chứng chỉ quỹ của mình gồm 6 chứng chỉ quỹ:

Trước đây thì mình sẽ mua chứng chỉ quỹ vào đầu mỗi tháng, mỗi quỹ mình sẽ mua 500k vào đầu mỗi tháng. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 02/2024, mình đã thay đổi cách mình mua chứng chỉ quỹ, bằng cách chia ra 4 lần mua vào đầu mỗi thứ 2 của mỗi tuần, mỗi lần mua 100k cho 1 chứng chỉ quỹ, đây là những lý do cho sự thay đổi

1. Khả năng trung bình giá vốn cao hơn

Trung bình giá vốn (DCA) là việc mình mua đều đặn một loại tài sản theo chu kỳ cố định, việc này nhằm giúp giá mua (giá vốn) sẽ được ở mức trung bình cao hơn so với việc mua 1 lần từ đầu tháng, lý do là giá của chứng chỉ quỹ có thể sẽ biến động trong vòng 1 tháng, nếu chia ra mua 4 lần thay vì 1 lần từ đầu tháng, thì sẽ tránh khả năng mua ở ngay đỉnh hoặc ngay đáy giá, từ đó giúp cho giá mua trung bình sẽ ổn định hơn.

Việc này có lợi hơn thay vì việc theo dõi và quan sát giá để mua đỉnh hay đáy, thì mình chỉ việc mua đều đặn vào mỗi thứ 2, như vậy thì mình không cần phải theo dõi giá của chứng chỉ quỹ nhiều, để dành thời gian để tập trung cho những việc khác.

2. Chủ động về nguồn vốn

Việc dồn tiền để mua 1 lần vào đầu tháng thì bắt buộc mình phải có đủ số tiền cho 1 lần mua đó, tuy nhiên, có một số thời điểm mình sẽ cần phải xoay vòng vốn cho một số việc khác, thì việc chia ra để đầu tư sẽ giúp việc quản lý dòng vốn hiệu quả hơn.

Hiện tại thì số tiền phân bổ vào việc mua chứng chỉ quỹ còn thấp, tuy nhiên khi mình đạt được số tiền trong quỹ khẩn cấp và tiết kiệm thì sẽ tăng tỷ trọng vào việc mua chứng chỉ quỹ.

3. Tạo thói quen đầu tư thụ động đều đặn

Mình tin là trong tương lai, các sản phẩm đầu tư ở thị trường Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn, và việc hỗ trợ cho việc mua theo định kỳ sẽ có như những sản phẩm khác ở thị trường nước ngoài, khi đó việc mua hàng tuần này sẽ được cài đặt một cách tự động và mình có thể không cần quan tâm tới việc phải đi mua thủ công như hiện tại.

Trên đây là cách mình mua chứng chỉ quỹ ở thời điểm hiện tại!

Cảm ơn các bạn đã đọc.