Danh mục đầu tư tháng 1 năm 2022

Tổng giá trị156,517,344

Số tiền bổ sung
11,093,000
Quyên góp
93,000
Tổng số tiền đã đầu tư
142,087,422
Lợi nhuận+14,429,922 (10.16%)
Chứng Khoán
Chứng Chỉ Quỹ
Crypto
Ngân Hàng

Chứng Khoán

145,965,234

Tiền9,712,934

Số lượngGiáGiá trị
VNM40083,10033,240,000
HNG2,6508,99023,823,500
HAX70028,40019,880,000
YEG1,00018,90018,900,000
VGI50030,00015,000,000
PAN30029,0008,700,000
SHE48015,3007,344,000
VND10069,0006,900,000
IDI20811,8502,464,800

Chứng Chỉ Quỹ

5,456,385

Số lượngGiáGiá trị
Finhay5,456,38515,456,385

Crypto

3,095,725

Số lượngGiáGiá trị
SLP6,4630.023,074,319
RENEC900.0121,405

Ngân Hàng

2,000,000

Số lượngGiáGiá trị
Eximbank2,000,00012,000,000
*Giá tại ngày 2022-04-22
Đơn vị tính: Đồng